نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. یک روش ابتکاری برای حل مساله برش دو بعدی

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

مسعود ربانی؛ فریبرز جولای؛ مهدی خطیبی