نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثر تشدید در دره های آبرفتی V شکل با استفاده از سیستم نوروفازی

دوره 37، شماره 1، بهار 1382

شهرام وهدانی؛ کارولوکس؛ ایمان کریمی