نویسنده = طباطبایی، محمودرضا حسینی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل غیر خطی قاب های دو بعدی بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر دور گیری فولادهای عرضی

دوره 35، شماره 4، زمستان 1380

محمدرضا اصفهانی؛ محمودرضا حسینی طباطبایی