نویسنده = ������������ ������
بررسی کاهش آهن در سیلیس به روش اسیدشوئی و مغناطیسی

دوره 37، شماره 4، اسفند 1382

محمد نوعپرست؛ محمد کلاهدوزان؛ رجب اصغری