نویسنده = غضنفری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک مدل تصمیم‌یار برای انتخاب فروشنده با استفاده از روش استدلال

دوره 40، شماره 4، پاییز 1385

مهدی غضنفری؛ سیدحسن قدسی پور؛ فرهاد فائز