نویسنده = �������������� ������ ��������
شبیه‌سازی مخازن شکافدار با استفاده از مدل ترک گسسته

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

روح الله درویشی؛ منوچهر حقیقی