نویسنده = ���������������� ����������������
جداسازی و خالص سازی کاتیونهای زیرکونیوم و هافنیوم از یکدیگر

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

شهره فاطمی؛ علیرضا خانچی؛ سیدمسعود کلانتری