نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1385

محسن توکلیان؛ فرهنگ جلالی فراهانی