نویسنده = نوربخش، سید احمد
تعداد مقالات: 1
1. روشهای تست تخریب کاویتاسیون

دوره 34، شماره 1، بهار 1379

سید احمد نوربخش؛ رامبد رایگان