نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تغییرات خواص فیزیکی سیالات بر سطح شبکه مبدلهای حرارتی

دوره 30، شماره 2، پاییز 1376

محمد حسن پنجه شاهی؛ ژاله قاسم زاده