نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. سینتیک واکنش So2 با CaO در 1123 درجه k

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378

سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ محمود فراز پی