نویسنده = مصباحی، سید محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی برخورد دو مخروط پاشش حاصل از انژکتورهای پیچشی در صفحه انژکتور

دوره 34، شماره 3، پاییز 1379

سید محمد حسین مصباحی؛ مهدی اشجعی؛ سید عبدالرضا سید ریحانی