معرفی روش تطبیقی اصلاح شده برای اندازه‌گیری دقیق ولتاژ در مبدل ولتاژ نوری

نویسندگان

چکیده

مبدل‌های ولتاژ نوری که برای اندازه‌گیری ولتاژهای بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند، مزایای زیادی نسبت به ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی و سلفی دارند. این مبدل‌ها با توجه به دقت بالا، پهنای باند وسیع، وزن کم، هزینه ساخت پایین، نصب و نگهداری پایین، مصونیت در برابر تداخل امواج الکترومغناطیسی و غیره جایگزین مناسبی برای ترانسفورماتورهای ولتاژ سلفی و خازنی هستند. علی رغم مزایای مزبور فاصله زیاد بین دو الکترود در مبدل‌های ولتاژ نوری که برای اندازه‌گیری ولتاژهای بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند، نیاز به تعداد حسگرهای زیاد بین دو الکترود را الزامی می‌سازد. این امر به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. لذا باید از الگوریتم‌های خاصی برای پردازش سیگنال‌های حاصله از حسگرها استفاده نمود تا با کاهش تعداد حسگرها، مزایای ذاتی مبدل‌های ولتاژ نوری نیز حفظ شود. در این مقاله روش تطبیقی اصلاح شده (MAM) برای اندازه‌گیری ولتاژ اعمالی به مبدل ولتاژ نوری با استفاده از حسگرهای میدان الکتریکی Pockelsمعرفی می‌شود. از مزایای این روش می‌توان به کاهش تعداد حسگرها، امکان اصلاح دقت اندازه‌گیری با تغییر ضریب اصلاح که به عنوان عاملی در اختیار کاربر است، اشاره نمود. با توجه به دقت مطلوب و شرایط محیط، تعداد حسگرها و مقدار ضریب اصلاح تعیین می‌شود. نتایج شبیه‌سازی تأثیر این روش را در حذف عوامل آشفته کننده نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها