معرفی ستون جدار نازک توخالی ساخته شده از ورقهای فولادی موج‌دار و بررسی رفتار لرزه‌ای آن

نویسندگان

چکیده

ستون های جدار نازک فولادی با مقاطع جعبه‌ای و دایره‌ای در بسیاری از سازه‌ها و از جمله پلها (به عنوان پایه) به کارمی‌روند. در زلزله‌های اخیر مانند زلزله سال 1995Kobe یاHyogoken-Nanbu در کشور ژاپن، خسارتهای زیادی در پایه‌های فولادی پل ها مشاهده شد و آسیب‌پذیر بودن این نوع پایه‌ها در برابر نیروهای شدید زلزله برای مهندسین آشکار شد. در این مقاله، نوع جدیدی از ستون های جدار نازک فولادی ساخته شده از ورق های موج‌دار مطرح می‌شود. در مقایسه با ستون های جدارنازک فولادی ساخته شده از ورق صاف، ستون های ساخته شده از ورق موج‌دار، مقاومت کمانشی بالاتری دارند و نیز به دلیل حذف سخت کننده‌های طولی، هزینه و زمان ساخت کمی نیاز خواهند داشت. در این مقاله با انجام تحلیل‌های غیرخطی اجزاء محدود، رفتار لرزه‌ای ستون های ساخته شده از ورق های فولادی موج‌دار و ستون های جدارنازک فولادی با مقاطع جعبه‌ای و دایره‌ای بررسی و با یک دیگر مقایسه شده‌اند. نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این ستون های جدید، در کرنش‌های پلاستیک بزرگ افت مقاومت کمتری دارند و از رفتار هیسترزیس پایدارتری برخوردار هستند و در نتیجه شکل‌پذیری و ظرفیت جذب انرژی بیشتر و عملکرد لرزه‌ای مناسب تری حتی در ضخامت های کمتر، دارند.

کلیدواژه‌ها