روشهای آرایش کائولن

نویسنده

چکیده

رس ها خانواده بزرگی از کانی های آلومینوسیلیکاته آبدار را در بر می گیرند که کاربرد فراوانی در صنعت دارند. گروه کائولن ، بخشی از کانی های رسی است که در صنایع بسیار متنوعی مثل کاغذ سازی ، صنایع سرامیک، کاشی سازی، لعاب سازی ، مقره سازی، لاستیک سازی ، صنایع پلاستیک ، چسب سازی ، حشره کش ها ، صنایع غذائی، تهیه کاتالیزورها ، مواد جذب کننده ، سیمان سازی ، لوازم آرایش،صنایع شیمیایی ، مداد رنگی ، گچ نقاشی ، مواد پاک کننده، انواع خمیرها ، لینولئوم ، نساجی، رنگسازی و غیره به کار می رود. هر یک از این کاربردها مستلزم تهیه کائولنی با کیفیت مشخص است. هدف از آرایش کائولن ( که اصطلاحا " شستشوی کائولن" نامیده می شود ) انجام عملیاتی روی کائولن است که کیفیت آن را برای کاربرد خاصی مناسب کند.
در این مقاله ابتدا به اختصار در مورد خواص کائولن بحث می شود.سپس کلیاتی درباره روشهای آرایش کائولن بیان می شود . سپس کلیاتی درباره روشهای آرایش کائولن بیان می شود وبالاخره نتیجه بررسی های انجام شده روی کائولن زنوز به اجمال شرح داده می شود.