زلزله در ایران

نویسنده

چکیده

زلزله های خراب کننده ای که در نیم قرن اخیر در کشور ما رخ داده مورد بررسی عده ای از زلزله شناسان جهان قرار گرفته که از روی نتیجه کسب شده می توانیم تمایل عمومی اتفاقات زمین لرزه در ایران را تا حدی بشناسیم . این تمایل نشان می دهد که در آینده ممکن است زمین لرزه هایی در ایران رخ دهد که موجب خسارت زیادی در بعضی از شهر های بزرگ بخصوص تهران با چنین وضع ساختمانها بشود و همچنین می توان فهمید که خانه های ساخته شده در روی آبرفتهای نرم خسارت بیشتری خواهند دید .
مطالعه جنبش های زمین در خلال یک زمین لرزه و همچنین بررسی ارتعاشات زمین در طی یک زمین لرزه و اثر این ارتعاشات بر روی ساختمانها و ترکیب ساختمانی بزرگ در ژاپن و آمریکا در ده سال اخیر بسرعت روبه گسترش است و شعبه ای از علوم بنام مهندسی زلزله شناسی بوجود آمده است . جای خوشبختی است که در ایران موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در این زمینه فعالیت زیادی انجام میدهد. این دانشگاه در امیر آباد یک پایگاه زلزله شناسی مدرنی برپا ساخته و در شهرستانهای مشهد ، تبریز ، شیراز ، اصفهان و نیز پایگاه های دیگری دائر کرده است و با احداث چنین پایگاههایی در اینده نزدیک دارای مدرن ترین سیستم لرزه نگاری خواهد شد .

زلزله در همه نقاط جهان رخ نمی دهد بلکه در نقاط محدودی از دنیا اتفاق می افتد . منشا زلزله در عمق در حدود صد کیلومتری زمین می باشد .