آلودگی آب بوسیله پاک کننده های مصنوعی

نویسندگان

چکیده

یکی از مسائلی که در حال حاضر از نظر آلودگی آب رودخانه ها مورد اعتراض قرار گرفته پیدایش مقادیر زیادی کف بعلت تخلیه روز افزون مواد کف زا در انها است . مصرف اینگونه مواد مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم روبه افزایش نهاده و نتنها از مواد پاک کننده در مصارف عمومی و خانگی استفاده می نمایند بلکه در کارخانه جات به میزان وسیعی مواد پاک کننده مورد استعمال دارند . بهمین دلیل تخلیه پس آبهای صنعتی اکثر کارخانجات در رودخانه باعث افزایش پاک کننده ها در آب آنها شده . گذشته از تولید مقادیر زیادی کف در سطح آب رودخانه ها ، وجود مواد پاک کننده مشکلاتی در تاسیسات تصفیه پس آب بوجود میاورند . در این نوشته سعی شده است که ضمن بررسی انواع پاک کننده های مصنوعی مشکلاتی که در حال حاضر و در آینده مصرف روزافزون این مواد بوجود خواهند آورد و همچنین روشهای مبارزه با مشکلات مصرف آنها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .