پیلهای اتمی یا باطری های رادیو ایزوتوپی

نویسنده

چکیده

در باطریهای معمولی انرژی شیمیایی مستقیما به انرژی الکتریکی تبدیل می گردد در صورتیکه در پیلهایی اتمی یا رادیو ایزوتوپی از انرژی تابشهای رادیو ایزوتوپ برای تولید الکتریسیته استفاده می شود . برای تبدیل انرژی تابشهای رادیو ایزوتوپ به انرژی الکتریکی روشهای مختلفی وجود دارد که عبارتند از :
شارژ مستقیم با ذرات تابش شده از رادیوایزوتوپها ، ترموالکتریک ، ترمویونیک و فتو الکتریک . باطریهای معمولی دارای عمر نسبتا کوتاه بوده و اغلب ولتاژ آنها در ضمن کار کاهش می یابد بعلاوه برای داشتن قدرت زیاد احتیاج به تعداد بسیاری از آنها میباشد ، در مواردی که احتیاج به پایداری و طول عمر است استفاده از باطریهای معمولی امکان پذیر نمی باشد . مزیت باطریهای اتمی بر باطریهای متداول در این است که این باطریها دارای عمر طولانی و قدرت ویژه زیاد ، حدود Kwh/kg 10 و ابعاد کوچک می باشند .
معهذا باوجود امتیازات نامبرده بعلت اینکه باطریها اتمی ساخته شده تا حال دارای قدرت محدود بوده و خیلی گران تمام می شود در قالب موارد جایگزین پیلهای متداول نگردیده اند .
در حال حاضر از پیلهای اتمی در سفاین فضائی ، در پزشکی (دستگاه تنظیم ضربان قلب) در برجهای دریایی برای هدایت کشتیها در شب ، برای بکار انداختن دستگاه ها یااندازه گیری در ایستگاهها ی هوا شناسی دور دست و سایر مواردیکه احتیاج به باطریهای با عمر طولانی است استفاده می شود .
انتخاب رادیوایزوتوب مناسب برای اینگونه پیلها از نقطه نظر نیمه عمر ، نوع تابش ،انرژی تابشی و فراوانی آن موضوع تحقیق در بسیاری از مراکز میباشد . این رادیو ایزوتوپ ها را در راکتورهای اتمی بوسیله تابش نوترن و یا از پاره های فیسیون میله های سوخت ( مصرف شده) راکتورها تهیه میکنند .