آیا پیش بینی زمان و مکان وقوع زلزله امکان پذیر می باشد ؟

نویسنده

چکیده

در این مقاله آخرین تحولات برای پیش بینی زلزله به طور خلاصه بررسی می گردد . داستان پیش بینی زلزله 4 فوریه 1975 در شهر هایشنگ (چین) که اولین زلزله بزرگی است که با موفقیت پیش بینی شده است گزارش می شود .
متدهای موجود برای پیش بینی زلزله مورد بررسی قرار گرفته و فعالیت هائی که در این مورد د رکشورهای چین ، روسیه شوروی ، ژاپن و ایالات متحده آمریکا در جریان است بحث می گردد