بررسی رسوبات تریاسیک فوقانی در ایران مرکزی

نویسنده

چکیده

از آنجایی که چینه شناسی رسوبات تریاسیک فوقانی به خصوص در ایران مرکزی تا کنون به درستی مشخص نگردیده وحتی برای زمین شناسان ناحیه آلپ نیز جای بحث دارد مطالعه رسوبات این قسمت از ایران می تواند راهگشای این مسئله باشد نوشته های این بخش از چینه شناسی در بعضی از مناطق ایران مرکزی در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن مقایسه با پدیده های رسوبی سایر نقاط آلپ همبستگی و گسترش دریای ته تیس تعیین و ویژگی هریک از نقاط مورد نظر حتی الامکان مشخص گردیده و وجود اشکوب های نورین و رتین شناخته شده در آلپ در ایران مرکزی نیز مورد تایید قرار گرفته است در طی این مطالعات مزر فوقانی دولومیت شتری و آهک اسپمک از ترسیاسیک میانی به تریاسیک فوقانی تغییر پیدا کرده و نیز سن لایه های حاوی هتراستریدیوم ، رتین تحتانی تشخیص داده شده است .
در مجموعه سنگواره های میکروبی منطقه باقرآباد اصفهان 25 نوع استراکودا مشاهده گردیده که 8 نوع آن سنگواره های کاملاً ناشناخته بوده و برای اولین مرتبه در دنیا شناسایی نامگذاری و از منطقه باقرآباد اصفهان گزارش شده است .
از مقایسه طبقات اوکسیکولپلادار رتین ولی آباد (جنوب شرقی آباده )با رتین آلپ این نتیجه حاصل می شود که انواع زیادی از سنگواره های میکروبی و ماکروپی آلپ منطقه ته تیس تا ایران و حتی هیمالیا گسترش داشته اند .