قابلیت سوخت نرمه و خرده کوک های کارخانه ذوب آهن اصفهان

نویسندگان

چکیده

در این مقاله راجع به بریکت هایی که از نرمه کوک ( که در که در کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید شده ) و نیز نر مه زغال سنگ مخلوط با ملاس چغندر ، بنتونیت ، سیمان ، و خاک اره به نسبت مناسب , بعنوان ماده چسبنده در سطح آزمایشگاهی ساخته شده و مورد پژوهش قرار گرفت صحبت می شود از این بررسی چنین نتیجه گیری شد که ، از مواد چسبنده فوق الذکر ، ملاس چغندر برای تولید بریکت های سوخت از نرمه کوک مناسب تر است .