سیر تکامل تولید آهن و فولاد در ایران و جهان

نویسنده

چکیده

در این مقاله به اختصار تاریخ صنعت متالوژی فلزات غیر آهنی در ایران از حدود هفت هزار سال پیش و نیز سیر تکاملی فنون متالوژِی تولید آهن در جهان از حدود ده هزار سال پیش تا کنون بررسی شده است . ضمنا تاریخچه ی طرح و برنامه های احداث واحدهای تولید آهن و فولاد در ایران از حدود قرن هفدهم میلادی ، تدوین گردیده است .