مدل‌سازی و شبیه سازی خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از روش مدار معادل مغناطیسی

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیر

چکیده

موتورهای القایی به خصوص از نوع قفس سنجابی نقش مهم و کلیدی در صنعت دارند. این موتورها بر حسب نوع کاربردشان در صنعت در برابر تنش‎های گوناگونی قرار می‌گیرند که باعث خرابی استاتور یا رتور آنها می‎گردد. شایع‌ترین خطاها در این نوع موتورها خطای مربوط به سیم پیچی استاتور می باشد. از جمله این خطاها، خطای حلقه به حلقه، کلاف به کلاف و فاز به فاز است که در آن چند دور از کلاف‌های یک فاز اتصال کوتاه می‌شوند و در پی آن جریان گردشی بالایی در آنها القاء شده در نتیجه حرارت بسیار زیادی تولید و در نهایت منجر به خطای فاز به بدنه می‌گردد. برای تجزیه و تحلیل ماشین در شرایط خطا نیاز به مد‌ل‌سازی دقیق آن نوع خطا به منظور استخراج الگوهای تشخیص ماشین سالم از معیوب می‌باشد. از میان روش‌های مدل‌سازی روش‌هایی که مبتنی بر تحلیل میدان مغناطیسی بوده و وضعیت هندسی و ساختمانی ماشین را در نظر می‌گیرند، از دقت بالایی برخوردارند. روش مدار معادل مغناطیسی علاوه بر داشتن قابلیت فوق توانایی مدل کردن هارمونیک‌های فضایی و زمانی به منظور تحلیل دقیق شرایط کاری ماشین را داراست. به همین دلیل استفاده از این روش مدلسازی نتایج واقعی‌تر و دقیق‌تری به دست می‌دهد. در این مقاله ابتدا مدل ماشین 3 اسب بخار ساخت شرکت موتوژن با استفاده از روش مدار معادل مغناطیس در شرایط کاری مختلف از جمله سالم، خطای حلقه به حلقه ، کلاف به کلاف و فاز به فاز به دست آورده شده سپس این مدل‌ها شبیه‌سازی شده‌اند. با مقایسه نتایج به دست آمده از مدل‌های پیشنهادی و نتایج حاصله از آزمایش‌های تجربی صحت روش مد‌ل‌سازی و شبیه‌سازی تایید شده است.

کلیدواژه‌ها