یک روش جستجوی دو- مرحله‌ای برای همزمانی سریع سیستم‌های باند فوق وسیع در محیط‌های چندمسیره

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه تهران

چکیده

سیستم‌های مخابراتی مبتنی بر تکنولوژی باند فوق وسیع در چند سال اخیر به عنوان یک انتخاب بسیار مناسب برای کاربردهایی نظیر لایه فیزیکی شبکه شخصی بی‌سیم با سرعت زیاد، شبکه‌های سنسوری، موقعیت‌یابی و مخابرات درون و بیرون خودرو مد نظر محققان دانشگاهی و صنعتی قرار گرفته است. همزمانی سیگنال‌های دریافتی و گیرنده یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در طراحی اینگونه سیستم‌ها است، به طوری که استفاده از روش‌های قدیمی، همزمانی گیرنده را به یک فرآیند طولانی تبدیل می‌کند. در این مقاله، یک روش جدید دو-مرحله‌ای برای همزمانی سیگنال‌های باند فوق وسیع ارائه شده است که قادر است بدون اینکه پیچیدگی به روش سریال عادی اضافه کند، سرعت آن را بسته به SNR ورودی از دو تا پنج برابر افزایش دهد. عملکرد روش ارائه شده توسط معیار زمان متوسط همزمانی به صورت تحلیلی و نیز توسط شبیه‌سازی در نرم‌افزار مت-لب/سیمولینک بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها