مروری بر مطالعات اختلاط جتی مخازن

نویسندگان

چکیده

اختلاط، یک واحد عملیاتی مهم در بسیاری از کاربردهای مهندسی شیمی است. اختلاط جتی به دلیل سادگی، کارآیی بالا و هزینه پایین، در حال گسترش و جایگزین شدن مخلوط‌کننده‌های مرسوم می‌باشد. مطالعات زیادی در زمینه اختلاط جتی مخازن انجام شده است، اما هیچ مرور جامعی بر این مطالعات و بررسی نتایج آنها صورت نگرفته است. این مقاله مروری بر مطالعات اختلاط جتی مخازن دارد که این مطالعات در دو دسته‌ی کلیِ مطالعات تجربی و مطالعات شبیه‌سازی کامپیوتری بر اساس تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)1 قرار می گیرند. اثر پارامترهای هندسی و عملیاتی مختلف بحث شده و تحلیلی از اطلاعات موجود در متون ارائه گردیده است. با وجود اختلافات و پراکندگی موجود در داده‌ها نتیجه‌گیری‌هایی عمومی، به عنوان راهنمایی در انتخاب طرح بهینه، به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها