تغلیظ آب Steep (خیسانده ذرت) با استفاده از غشاء اسمز معکوس

نویسندگان

چکیده

در حال حاضر پساب خیسانده ذرت کارخانه های تولید نشاسته از غلات، دور ریز می شود که هم از لحاظ بهداشت محیط زیست زیان آور است و هم این که مقدار بسیار زیادی آب تلف می شود. در عین حال پساب خیسانده ذرت حاوی مقادیر قابل توجهی پروتئین، مواد قندی، نشاسته، ویتامین ها و مواد معدنی است که به عنوان محیط کشت جهت تولید مواد بیولوژیکی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. از این رو، تغلیظ پساب خیسانده ذرت امری ضروری به نظر می رسد. در این مقاله از غشاء اسمز معکوس برای تغلیظ استفاده گردید. این سیستم از دو قسمت پیش تصفیه و غشاء پلی آمید تشکیل شده است. قسمت پیش تصفیه یک فیلتر سرامیکی با قطر 50 میکرون و یک فیلتر دیگر از جنس پلی پروپیلن است که در فشار 3-7 بار عمل می نماید. مساحت غشاء پلی آمید 11/1 متر مربع و فشار عملیاتی سیستم نیز psi 250 است. نتایج نشان می دهد که با گذشت زمان شار جریان پرمیت به صورت نمایی کاهش می یابد و عبور یون دو ظرفیتی کلسیم نسبت به یون های تک ظرفیتی سدیم و پتاسیم از غشاء پلی آمید به مراتب کمتر است. برای شستشوی سیستم غشائی، ابتدا از محلول اسیدی در pH برابر 5/3 و سپس محلول قلیایی در pHبرابر 11-5/11 استفاده می شود. برای حذف میکرواورگانیسم هایی مانند باکتری ها از غشاء پلی آمید از محلول ppm 4000 پراستیک اسید یاppm 2000 پروکسید هیدروژن استفاده می شود. به طور کلی سیستم غشائی اسمز معکوس با غشاء پلی آمید و با مشخصات ذکر شده برای تغلیظ پساب خیسانده ذرت قابل استفاده می باشد.

کلیدواژه‌ها