عملیات مغناطیس سنجی کانسار تیتانیوم- فسفات قره آغاج ارومیه

نویسندگان

چکیده

کانسار تیتانیوم- فسفات قره آغاج در 36 کیلومتری شمال غربی ارومیه واقع شده است. تشکیل این کانسار در ارتباط با توده های نفوذی مافیک-اولترامافیک منطقه می باشد. مهمترین سنگ های منطقه که کانی سازی در آن صورت گرفته،از نوع ورلیت و دیوریت است. علاوه بر این دو نوع تیپ سنگ،میکروگرانودیوریت،گابرو،گنیس،آمفیبولیت و... نیز در منطقه تشکیل شده است.براساس نتایج مطالعات ژئوفیزیکی(مغناطیس سنجی)واطلاعات زمین شناسی حفر سه گمانه در منطقه پیشنهاد شده است. بر پایه اطلاعات حاصل از دو گمانه حفر شده و نتایج حاصل از نمونه های برداشت شده جهت اندازه گیری خود پذیری مغناطیسی سعی شده است با تلفیقی از کلیه اطلاعات ، محل های مناسب گمانه های بعدی معرفی شوند.

کلیدواژه‌ها