ذخیره سازی گاز طبیعی در مایعات هیدروکربنی-مطالعه حلالیت و دانسیته انرژی در محصولات پالایشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

ذخیره سازی گاز طبیعی در مایعات هیدروکربنی تکنیکی است جهت گسترش کاربرد گاز طبیعی در سیستمهای مصرف انرژی که نیاز به فشارهای بالا و یا دماهای بسیار پایین که در روشهای معمول ذخیره سازی نظیر CNGوLNG مشکل ساز هستند را کاهش میدهد . محلولهای متان در 52 حلال هیدروکربنی وهمچنین در نفتای سبک،نفتای سنگین،دیزل و نفت سفید پالایشگاه تهران بوسیله معادلات حالت مختلف مدل شده است. هدف محاسبات فوق تعیین حداقل فوق تعیین حداقل فشار لازم جهت باقی ماندن محلول در فاز مایع در دماهای معمولی بوده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که از نظر میزان ذخیره متان مناسبترین حلالها پروپان،نرمال بوتان،نئوپنتان،نرمال پنتان و ایزو پنتان می باشند و فشار ذخیره سازی تا حدود 15 مگاپاسکال پایین می آید و همچنین دانسیته انرژی محلولهای حاصل تا حدود 40% دانسیته انرژی بنزین افزایش می یابد در حالی که این نسبت برای CNGدر 25 مگاپاسکال 29% می باشد.

کلیدواژه‌ها