طراحی و ساخت مجموعه هیدروسیکلونها جهت تغلیظ و شستشوی محلول نشاسته

نویسندگان

چکیده

در فرایند تولید نشاسته از آرد از گریز از مرکزهای رسوبی (دکانتورها) برای جداسازی نشاسته مرغوب ( درجه یک ) از نشاسته نامرغوب ( درجه دو)استفاده می شود . به علت مشکلات زیاد عملیاتی از قبیل تنظیم دور گریز از مرکز ، هزینه بالای سرمایه گذاری ، عملیات و تعمیر و نگهداری و ایجاد ارتعاش زیاد که وجود ضربه گیرهای متعدد در پی را ضروری می سازد، اقدام به بررسی امکان جایگزینی این گریز از مرکزها با مجموعه هایی از هیدروسیلکونها( چند مالتی سیلکون ) شد. علاوه بر پایین تر بودن تمام هزینه ها اعم از سرمایه گذاری، عملیاتی ، تعمیر و نگهداری به علت آسانی ساخت و نبود قطعات متحرک و چرخنده در این دستگاهها ، دستیابی به دانش فنی ساخت داخلی که در این تحقیق میسر شد مزیتی عمده به شمار می رود. البته عدم انعطاف پذیری در طراحی هیدروسیکلونها در حد دلخواه نیز در این بررسی روشن شد، ولی روی هم رفته نتایج مطلوبی از این طراحی و ساخت و جایگزینی بدست آمد.

کلیدواژه‌ها