مشاهده و کنترل خطای مدولاسیون ناشی از استفاده سیگنال PWM بهینه بصورت Off – Line جهت تغذیه موتورهای سنکرون با توانهای بسیار بالا

نویسندگان

چکیده

موتورهای سنکرون با توانهای حدود مگاوات، در محدوده فرکانسهای کلیدزنی بسیار کم بکار می روند و در این موارد اعمال سیگنال فرمان PWM بهینه شده بصورت off – line از لحاظ کاهش تلفات کلیدزنی ومؤلفه های فرکانسی ناخواسته مطلوب می باشد. با این وصف کیفیت بد حالات گذرای حاصل از این نوع سیگنالها ، کاربرد آن را بسیار محدود نموده است. در مقاله حاضر سعی شده است که با توجه به خاصیت پیش خور در مدولاتور PWM ، خطای مدولاسیون گذرای حاصل، که ممکن است منجر به تولید جریانهای با دامنه بالا شود، مشاهده و جبران سازی شود.
از یک مجموعه موتور – ژنراتور با توان 80 کیلو وات جهت شبیه سازی سیستم فوق لاذکر در ابعاد آزمایشگاهی استفاده شده است. برای تغذیه موتور ، از مبدل دو – نقطه ای با کلیدهای IGBT که در فرکانس کلیدزنی کم استفاده شده است تا بتوان اینورترهای بر پایه کلیدهای GTO را که برای این توان از موتورهای الکتریکی بکار می روند، شبیه سازی کرد.

کلیدواژه‌ها