منطق دینامیکی هدایت شده با دیتا

نویسندگان

چکیده

در این مقاله مروری کوتاه بر منطق دینامیکی مزایا و کاستی های آن خواهیم داشت. پس از آن منطق دینامیکی هدایت شده با دیتا یا D3L معرفی می شود که مشکل مصرف توان منطق دینامیکی مرسوم را به طرز قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. از نظر سطح معرفی تراشه و سرعت نیز D3L بهبودهایی در مدار ایجاد می کند که با ارائه چندین مثال و شبیه سازی این نتایج تایید می شود. در ادامه نحوه پیاده سازی توابع مختلف در منطق دینامیکی و نحوه تبدیل آنها به D3L شرح داده شده است. به منظور تایید عملی نتایج شبیه سازی در یک تکنولوژی CMOS 5V , 0.6mm دو مدار شیفت دهنده یکپارچه یکی در منطق دومینو و دیگری در D3L طراحی و پیاده سازی شده اند. نتایج شبیه ساز یو تست عملی تراشه با هم تطابق داشته و نشان می دهند که شیفت دهنده D3L 8% تا 62% توان کمتر و 9% مساحت کمتری از مشابه دومینو مصرف می کند. این در حالی است که D3L 29% نیز سرعت را بهبود می بخشد.

کلیدواژه‌ها