بررسی و تعیین عامل اصلی و اماندگی های غیر عادی رشته حفاری در میادین نفتی گچساران و بی بی حکیمه ایران

نویسندگان

چکیده

واماندگی های بیش از حد و غیر عادی رشته حفاری در حفر یکی از چاه های نفت حوزه خاضی از میادین نفتی جنوب ایران ، برای نمونه ارائه شده است . در این مقاله تلاش گردیده تا این مسئله به طور دقیق تعریف گردیده و محل ، نحوه و علت بوجود آمدن آن بیان می شود . دلایل احتمالی و راه حل های عملی این مسئله مورد ارزیابی قرار گرفته است . نشان داده شده است که پدیده گیر و رهایش ( ارتعاش پیچشی ) رشته حفاری به دو دلیل ، محتمل ترین علت واماندگی بیش از حد و غیر عادی لوله های حفاری در این حوزه خاص بوده است : اولا واماندگی های بیش از حد و غیر معمول ، تنها در سازند به خصوصی رخ می دهند ، ثانیا این سازند نسبت به سازندهای دیگر سخت تر و با جذب گل حفاری ، چسبناک تر می باشد . همچنین بیان گردیده که ارتعاشات پیچشی خود تحریک رشته حفاری ، به دلیل کوپله بودن سه نوع ارتعاشات پیچشی ، محوی و عرضی ( جانبی ، خمشی) می تواند ارتعاشات محوری و عرضی شدیدی نیز در تجهیزات پایین چاه بوجود آورده و باعث آسیب آنها شود . با بررسی مدل دینامیکی و شناخت بهتر رفتار دینامیکی رشته لوله حفاری ، پیشنهادی برای کاهش واماندگی های بیش ار حد مشاهده شده در این منطقه خاص ، ارائه گردیده است .

کلیدواژه‌ها