کلیدواژه‌ها = چشم انداز 1404
تعداد مقالات: 1
1. نقش مدل های ذهنی در بهره وری نیروی مهندسی

دوره 43، شماره 2، زمستان 1388

غلامرضا منوچهری