کلیدواژه‌ها = سیستم استنتاج فازی از نوع سوگنو
تعداد مقالات: 1