کلیدواژه‌ها = آلیاژ حافظه دار
یک مدل اجزاء محدود غیر خطی برای محرک ها و تیرهای کامپوزیتی هوشمند شده با لایه های آلیاژ حافظه دار

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1384

منصور محی الدین قمشه ای؛ نصرالله تابنده؛ فرامرز گردانی نژاد