کلیدواژه‌ها = سیستم های میکروالکترومکانیکی
تحلیل و طراحی تغییر دهنده فاز N - بیتی MEMS توزیع شده در باند Ka

دوره 41، شماره 7، آذر 1386

حبیب اله زلفخانی؛ جلیل راشد محصل؛ فرخ حجت کاشانی