کلیدواژه‌ها = ماورا بنفش
ریز ماشینکاری PET با استفاده از لایه برداری شیمیایی در حضور

دوره 41، شماره 7، آذر 1386

نیما ایزدی؛ امیر سماک؛ شمس الدین مهاجرزاده