نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. روش جدیدی برای بررسی و تست اعضای پس کشیده پل های پیش تنیده بتنی

دوره 36، شماره 2، تابستان 1381

غلام رضا نایینی؛ ناصر نعمت بخش