نویسنده = ������ ���������� ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. یک مدل اجزاء محدود غیر خطی برای محرک ها و تیرهای کامپوزیتی هوشمند شده با لایه های آلیاژ حافظه دار

دوره 39، شماره 1، بهار 1384

منصور محی الدین قمشه ای؛ نصرالله تابنده؛ فرامرز گردانی نژاد


2. مدلسازی ریاضی و تحلیل رفتار یک نوع محرک SMA مرکب از آلیاژ حافظه دار و الاستومر در شرایط ایستا

دوره 35، شماره 3، پاییز 1380

نصراله تابنده؛ اسداله قاضوی؛ منصور محی الدین قمشه ای