نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی شکل سدهای بتنی قوسی با استفاده از اسپیلاین‌های هرمیتی

دوره 42، شماره 4، تابستان 1387

جلال اکبری؛ محمدتقی احمدی؛ پیتر یان پال