نویسنده = ������������ ��������
طراحی شکل سدهای بتنی قوسی با استفاده از اسپیلاین‌های هرمیتی

دوره 42، شماره 4، مرداد 1387

جلال اکبری؛ محمدتقی احمدی؛ پیتر یان پال