نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. حل معادلات دیفرانسیل و انتگرال با توابع والش

دوره 29، شماره 0، پاییز 1353

Murlan S.Corrington؛ جلیل راشد