نویسنده = ������������ �������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آب و لجن دریاچه ی ارومیه

دوره 44، شماره 0، بهار 1361

دکتر محمد رضا غفوری؛ دکتر رضا مرتضوی؛ دکتر اکرم صابری


2. بررسی آبهای منطقه شرق گنبد قابوس ( مینو دشت )

دوره 39، شماره 0، پاییز 1357

دکتر محمد رضا غفوری؛ دکتر رضا مرتضوی؛ دکتر غلامرضا وارسته مرادی