نویسنده = دکتر رضا مرتضوی
بررسی آب و لجن دریاچه ی ارومیه

دوره 44، شماره 0، خرداد 1361

دکتر محمد رضا غفوری؛ دکتر رضا مرتضوی؛ دکتر اکرم صابری


بررسی آبهای منطقه شرق گنبد قابوس ( مینو دشت )

دوره 39، شماره 0، آذر 1357

دکتر محمد رضا غفوری؛ دکتر رضا مرتضوی؛ دکتر غلامرضا وارسته مرادی


بررسی و استفاده درمانی دریاچه شورابیل –اردبیل

دوره 36، شماره 0، اسفند 1355

دکتر محمدرضا غفوری؛ دکتر رضا مرتضوی؛ دکتر حسین پیرصمدی