نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تطابق انواع رسوبات در عمق کم (روشهای پیشنهادی در زمین شناسی)

دوره 21، شماره 0، زمستان 1350

اسد ایران پناه؛ پرویز میرچوپان