نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی غار علی سرد – همدان

دوره 28، شماره 0، بهار 1353

حسن فرسام؛ محمد رضا غفوری؛ محمد شریعت پناهی


2. منشا و استخراج آبهای معدنی

دوره 19، شماره 0، بهار 1350

محمد رضا غفوری


3. احتیاج جهانی آب

دوره 16، شماره 0، بهار 1349

محمد رضا غفوری