نویسنده = جواد راستی
کاهش رنگ تصاویر با شبکه‌های عصبی خودسامانده چندمرحله‌ای و ویژگی‌های افزونه

دوره 43، شماره 5، شهریور 1388، صفحه 647-658

جواد راستی؛ سیدامیرحسن منجمی؛ عبا وفایی