نویسنده = ������������������ ��������
بررسی برخورد از جلوی یک خودروی سواری و آثار استفاده از سپر کامپوزیتی

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 511-518

محمد شرعیات؛ عباس گنجی¬پور