نویسنده = محمدی، حمیدرضا ملک
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی اگزرژی متمرکز کننده های خورشیدی از نوع سهموی خطی

دوره 42، شماره 1، بهار 1387

احمد کهربائیان؛ حمیدرضا ملک محمدی