نویسنده = عقیل یوسفی‌کما
کنترل مسیر خودکار میکرو زیردریایی 3 درجه آزادی با الهام از حرکت کوسه‌ماهی

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 555-565

عبدالرسول میاهی؛ عقیل یوسفی‌کما؛ علی رنگین‌کمان؛ حسام ملکی