نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ریز ماشینکاری PET با استفاده از لایه برداری شیمیایی در حضور

دوره 41، شماره 7، پاییز 1386

نیما ایزدی؛ امیر سماک؛ شمس الدین مهاجرزاده